De kracht van de juiste plek

De kracht van de juiste plek

24 april 2023 0 Door Corine Holtmaat

Bijna alle volkeren en culturen hadden de wijsheid van de juiste plek op aarde. Ze wisten dat de ene plek op aarde een betere sfeer of uitstraling heeft dan een andere plek en daar hielden ze rekening mee bij het bepalen van of ze zich daar wel of niet gingen vestigen. Het draaide allemaal om levensenergie. Er zit kwaliteit in een plek. Niet alleen de sociale omgeving bepaalt dat maar ook letterlijk de grond, de bodem. Die wijsheid van de juiste plek en het concept van de levensenergie zijn wij hier in het westen praktisch helemaal kwijt geraakt in onze cultuur. Wij denken vaak te technisch over onszelf en de natuur.

Nu is onze ervaring wel dat ons voedselbos een goede plek is, omdat we er altijd heel blij worden als we er zijn. Toch blijven we wel nieuwsgierig of en hoe we deze plek nog vitaler kunnen maken.

Zo kent Corine van een cursus kwantum landbouw Frank Silvis en toen ze hem laatst sprak vonden we het leuk om hem te vragen voor een vitaliteitsmeting van onze percelen, bodem en water. Hij heeft de verschillende percelen doorgemeten en er blijkt dat er helemaal geen historische belasting is. Dat is een heel fijn gegeven en komt hij zelden tegen. Vervolgens heeft hij de energie van de Hartmann- en Currynetten gemeten. Net als ieder mens heeft onze aarde onzichtbare energiebanen (meridianen). Hier stroomt levensenergie (prana, chi) doorheen. Onze voorouders waren bekend met deze netwerken van energiekanalen.

Uit de meting blijkt dat wij voor Nederlandse begrippen al best positieve waarden hebben. Maar hij kan nog interventies doen om de teelt te optimaliseren. Vervolgens hebben we van alle percelen twee grondmonsters genomen en daarnaast ook het gietwater uit de kas als monsters aangeleverd. De resultaten van alle monsters vallen in de categorie zeer goed, wat fijn om te horen!

Onze plek is dus een goed fundament om op te bouwen, maar andersom is ook waar. Wij als mensen doen ook wat met plekken. Onze intentie en het proces is een cruciale succesfactor. Zo blijven wij in ons voedselbos met een open geest nieuwe perspectieven en werkwijzen onderzoeken.